ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
กรณีผู้ประกันตนสิทธิ์ประกันสังคม อายุ 50 ปีขึ้นไป


พฤศจิกายน  2020


อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
0/50
2
0/50
3
0/50
4
0/50
5
0/50
6
0/50
7
0/50
8
0/50
9
1/50
10
0/50
11
0/50
12
0/50
13
0/50
14
0/50
15
0/50
16
0/50
17
0/50
18
0/50
19
0/50
20
0/50
21
0/50
22
0/50
23
0/50
24
0/50
25
0/50
26
0/50
27
0/50
28
0/50
29
0/50
30
0/50