ตรวจสอบผล
LAB COVID-19

กรุณากรอกข้อมูล เลขบัตรประชน หรือ เลข Passport ของผู้เข้าตรวจในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำแนะนำการตรวจสอบผล Lab Covid-19 online
3. ถ้าเกิน 48 ชั่วโมง ผลตรวจไม่รายงานในระบบ และไม่มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลติดต่อไป

   สามารถโทรสอบถามได้ที่ ARI Clinic เบอร์โทร 044-376-555 ต่อ 6120